0

Mide Karsinomlarında Her2 Neu Değerlendirmesi

MİDE KARSİNOMLARINDA HER2 NEU DEĞERLENDİRMESİ
05 Nisan 2014 Cumartesi Trabzon

YER:KATÜ PATOLOJİ A.B.D

Moderatör: Dr.Yavuz Özoran
Karadeniz Teknik Üniversitesi Patoloji A.B.D

13:00-13:20. Dr.Ümit Çobanoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Patoloji A.B.D

TOGA Çalışması:Temel Klinik Veriler

13:20-14:15. Dr.Berna Savaş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D

Her2 Testinde Meme ve Mide Kanseri arasındaki Farklar
Mide Kanserinde HER2 Test Yöntemleri(İHC,İSH)
Türkiye Mide Epidemiyolojik Çalısması İnterim Analizi sonuçları

14:15-14:30. Kahve Arası

14:30-18:30. Dr.Berna Savaş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D

Digital Patoloji ile İnteraktif Mikroskop Oturumu
HER2 Pozitif Gastrik Kanser Preparatlarının Değerlendirilmesi ve
Tartışılması

Yorumlar

Henüz Yorum yapılmadı.

BayrakDizayn © Anadolu Patoloji Derneği 2011. Tüm Hakları Saklıdır